yandex-verification
Ստանալ ավտովարկ շահավետ պայմաններով | Լոմբարդիա ավտոգրավատուն

Հաճախ տրվող հարցեր

- Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ վարկի տրամադրման համար

-գրավադրվող տրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ անձնագիրը,
-սոցիալական քարտը,
-տրանսպորտային միջոցի հաշվառման վկայագիրը,
-տրանսպորտային միջոցի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման վկայագիրը

- Որքա՞ն ժամանակով են տրամադրվում վարկերը

-գրավատունը տրամադրում է կարճաժամկետ սպառողական վարկեր առավելագույնը 180 օր ժամկետով

- Ինչպե՞ս են հաշվարկվում վարկի տոկոսները

-տոկոսավճարները հաշվարկվում և գանձվում են միայն օգտագործված օրերի համար

- Որտե՞ղ է պահպանվում գրավադրված մեքենան

-գրավատուն հանձնված գույքը պահպանվում է անվտանգության համակարգով ապահովված փակ տարածքում և չի շահագործվում

- Հնարավո՞ր է վարկը մարել ժամկետից շուտ

-Այո, ընդ որում վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում որևէ տուգանք չի կիրառվում, իսկ տոկոսավճարները գանձվում են միայն օգտագորված օրերի համար

- Եկամուտը հաստատող ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ

- Գրավատունը վարկը տրամադրում է առանց եկամուտը հաստատող փաստաթղթերի

- Գրավի առարկան մնում է գրավատանը, թե՞ գրավատուի մոտ

- Համաձայն ՀՀ Քաղ. Օրենսգրքի 255 հոդվածի 3 կետի գրավի առարկա հանդիսացող ավտոմեքենան մնում է գրավատանը մինչև վարկային պարտավորությունների ամբողջական մարումը